Stan chorobowy

 

Codzienny stres, brak ruchu i niezdrowe odżywianie doprowadziło do ekspansji chorób cywilizacyjnych, do których zaliczyć można cukrzycę, nowotwory, osteoporozę i wszelkie dolegliwości związane z układem krążenia. Osoby starsze, niezależnie od tego czy są nadal aktywne zawodowo, czy przebywają już na emeryturze, rzadko dbają o swoje zdrowie.

Tymczasem, wraz z upływem lat wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia, a także i życia. Statystyki są niestety bardzo niepokojące. Z powodu nowotworów rocznie umiera 24,5% chorych. 2 miliony starszych osób cierpi na cukrzycę oraz astmę. Jeśli chodzi o cukrzycę - połowa chorych w ogóle nie zdaje sobie sprawy z dolegliwości, skutkiem czego nie poddaje się leczeniu.

Największym zagrożeniem są natomiast choroby układu krążenia, które odpowiadają za 50% wszystkich zgonów w Polsce. Prawie co piąty dotyczy osoby poniżej 50 roku życia. Choroby te są również najczęstszą przyczyną umieralności wśród osób powyżej 65 roku życia. Z powodu swojego ostrego przebiegu i częstości występowania, stanowią główną przyczynę niepełnosprawności i gorszej jakości życia starszych osób.

Jednym z powodów tak wysokich wskaźników zachorowań oraz umieralności jest brak profilaktyki.

Facebook